Libor Broz

Director
Beton Broz s.r.o.

Bilateral Meetings

 • 16.09.2015 Wednesday (09:30 am - 12:00 pm)
DescriptionProducer of Concrete Products.
A company with more than twenty-year tradition of successful operation on the Czech market offers a wide range of over three thousand concrete products. Our products are:  paving, curbs, walls, stairs and fence elements or the elements of garden architecture.
---------
Výrobce betonových výrobků.
Firma s více jak dvacetiletou tradicí úspěšného působení nejen na českém trhu Vám nabízí širokou škálu přes tři tisíce betonových výrobků. Naše výrobky jsou: dlažeby, obrubníky, obklady, schody a plotové prvky i prvky zahradní architektury.
Organization Type Company
Phone+420 777 223 184
Country Czech Republic
CityOtnice, Dedina 484 Google map
Areas of Activities

Construction materials

  Offer

  Concrete Products / betonové výrobky

  Concrete paving, curbs, stairs, fence elements, tiles, garden architecture. A comprehensive series of concrete products Face ® wood, Face kamene®, exposed aggregate program, etc.
  ----------
  Betonové dlažby, obrubníky, schody, plotové prvky, obklady, zahradní architekturu. Ucelené řady betonových výrobků Tvář dřeva ®, Tvář kamene®, vymývaný program, atd.

  Cooperation Offered
  1. Sales / Distribution
  2. Other